+47 995 18 860
ifentreprenor@gmail.com
Myraveien 348, 7120 Leksvik